Foto Christiaan van de Woestijne

Nederlands / English

Zegel

Getaltheoriegroep
Afdeling Wiskunde
Universiteit Leiden

Postadres:
Dr. C.E. van de Woestijne
Mathematisch Instituut
Postbus 9512
2300 RA Leiden
Kamer: M.I. 203
Telefoon: +31 - 71 - 527 7102
Fax: +31 - 71 - 527 7101
E-mail: cvdwoest@math.LeidenUniv.nl
Ik ben verhuisd! Sinds 1 juni 2006:
Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter
Institut für Mathematik B
Technische Universität Graz
A-8010 Graz, Oostenrijk
Telefoon: +43 (0)316 873-5367
Fax: +43 (0)316 873-5369
Zie ook hier.
Mijn muziekpagina vind je hier.


Onderzoek

Nieuw

Promotie was dinsdag 16 mei. Foto's vindt u hier.

Ik ben werkzaam op het gebied van de getaltheorie, en in het bijzonder met (variëteiten over) eindige lichamen, computeralgebra en complexiteit van algoritmen, en combinatoriek.

Begin 2006 zal de verdediging plaatsvinden van mijn proefschrift over deterministische algoritmen voor het oplossen van polynoomvergelijkingen in meerdere onbekenden over eindige lichamen. Mijn promotor is Prof. H.W. Lenstra, Jr.. De definitieve versie van mijn proefschrift vindt u hier (in PDF). Een uitgebreide samenvatting verscheen in de Proceedings van de conferentie ISSAC 2005; de tekst kunt u hier ophalen.

Een recent curriculum vitæ (Engels) vindt u hier.

In 1997/98 deed ik mijn afstudeeronderzoek in de wiskunde bij Dr Benne de Weger en Prof. R. Tijdeman. Het was getaltheoretisch van aard en ging over bijna-machten (gehele getallen van de vorm axk, met a relatief klein), en hoe dicht ze bij elkaar kunnen liggen. Mijn doctoraalscriptie (in gezipt PostScript) kan hier opgehaald worden. Een verkorte versie ervan (met minder voorbeelden en bijlagen) is in 1999 verschenen in Acta Arithmetica (vol. 90).

In 1998/99 deed ik afstudeeronderzoek in de informatica bij Dr Hendrik-Jan Hoogeboom, en Dr Crit Cremers van de vakgroep Algemene Taalwetenschap. Ik hield me bezig met het door Cremers en Hijzelendoorn ontwikkelde systeem Delilah, een parseersysteem voor het Nederlands. De vraag was ten eerste hoe het systeem zich verhoudt tot diverse formele grammaticaformalismen die momenteel onderzocht worden in de fundamentele informatica, en ten tweede of er iets te zeggen viel over de tijds- en ruimtecomplexiteit van de parser. Mijn resultaten vindt u in deze scriptie.


Voordrachten

Overheadsheets (Engels) van mijn voordracht "Deterministic equation solving in finite fields", Oberwolfach workshop over Eindige Lichamen, december 2004 (PDF)


Omhoog: [ Universiteit Leiden | Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen ]

Laatste wijziging op 10 november 2005 door Christiaan van de Woestijne